advisory_board
Advisory board

Vårt advisory board är noga utvalt och får oss att växa.

ADVISORY BOARD

Skogspartners advisory board fungerar som ett bollplank och hjälper till att utveckla och utöka verksamheten. Medlemmarna är en handplockad och kvalificerad grupp som kompletterar varandra och bidrar med nya perspektiv.

Anders Josefsson

Skogsmästare, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Tidigare arbetat inom godsförvaltning med större skogsfastigheter, samt som skogs- och lantbruksansvarig på Danske Bank. Arbetar idag som skogsförvaltare och verksamhetschef i ett samarbetsbolag mellan Hulta Egendom, Nääs Slott, Uplo Gård, Öijared Säteri och Östad Säteri.

Magnus Axelsson

Skogsmästare, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Bakgrund inom Moelven, Vida och Skogssällskapet där han arbetat med virkesinköp och skogsförvaltning. Arbetar idag som skogsförvaltare på Sperlingsholms Gods och Stjernarps Gods.

Catrin Wirfalk

Haft ledande roller under många år och varit med och byggt upp verksamheter från grunden. Tidigare arbetat som koncernchef och delägare i Speed Group. Arbetar idag främst som styrelseordförande, ledamot, rådgivare och mentor. Hon är med och bygger starka värderingsstyrda och hållbara företag där passionen är en viktig grundsten.

Tobias Barrstrand

Jägmästare, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Grundade Skogspartner under studietiden och drivit verksamheten sedan dess. Arbetar även aktivt inom familjekoncernen Hydria Group med styrelsearbeten och verksamhetsutveckling.

Rulla till toppen