PM Ekö Skogspartner

Docent Per-Magnus Ekö: ”Skoganalysen är ett seriöst och bra instrument”

Per Magnus Ekö är ett välkänt namn inom skogsbranschen. Han är docent på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han belönades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin under den årliga sammankomsten 2019 för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning”. Under årens lopp har Per Magnus hjälpt Skogspartner och Anders Braide att utveckla deras verktyg Skogsanalysen.

– Jag har fungerat som ett bollplank och man har rådfrågat mig kring olika funktioner. Jag tycker att Skogsanalysen är ett seriöst och bra instrument, som är uppbyggd på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt, säger Per Magnus.

Skogsanalysen är ett transparant verktyg som visar hur skogen ser ut idag och hur den kan se ut om 30 år utifrån olika skötselförslag. Tack vare Per Magnus långa erfarenheter och djupa kunskaper vet vi att verktyget har en rättvisande skoglig modell. Vi vet också att den lever upp till förväntade krav gällande kvalitet och pedagogik.

Rulla till toppen