För Östads stiftelse blev Skogsanalysen en trygghet

Strax utanför Alingsås vid sjön Mjörn är Östads säteri beläget. Efter rekommendationer av Hulta Gård anlitade de Skogspartner för att ta fram en Skogsanalys på deras mark.

Östads säteri ägs av Östads stiftelse som bedriver verksamhet inom skog- och lantbruk, grus- och bergtäkt samt uthyrning av tomter och bostadshus. Tillsammans med fyra andra skogsägare i västra Sverige driver de även ett förvaltningsbolag inom skog.
-För ungefär tre år sedan uppdaterades skogsbruksplanen för vår skog. Den produktiva skogsmarken har en area på ungefär 4200 hektar och planen är ett viktigt dokument som har gett oss en tydligare bild av hur skogen ser ut och en grund för planeringen framöver, berättar Thore Alströmer, förvaltare på Östad säteri.

Efter ett möte med Hulta Gård, som är en av de fyra andra skogsägarna i förvaltningsbolaget, nämnde de att Skogspartner anlitats för att ta fram en Skogsanalys för deras skog. Det var då Östads stiftelse insåg sitt behov av just en analys – för att få en mer överskådlig plan med en långsiktig strategi för avverkningsmöjligheter.

-Skogsbruksplanen är djupgående och komplex. Skogsanalysen är överskådlig och ger oss istället en tydlig bild av vad vi ska utföra i skogen, som en handlingsplan. Skogsanalysen fungerar som en vidareutveckling av skogsbruksplanen med en tydligare syn på avverkningsskogen. Det långsiktiga målet är att ha en jämn nivå på avverkningsbar skog över tid, eftersom det innebär risker både att ha för lite och för stor mängd. Avverkar vi för mycket dröjer det innan vi kan avverka igen och avverkar vi för lite finns det risk att vi istället får för mycket gammal skog med de risker det medför, exempelvis storm, barkborrar och röta.

-Vi kände att vi hade bra koll på avverkningsskogen sedan tidigare men det var skönt för styrelsen att få det på papper. Att nu veta att vi utför rätt saker vid rätt tillfälle i vår skog känns väldigt trygg, säger Thore.

Rulla till toppen