Header_om_skogspartner
Företagsfakta

Vi visar möjligheterna. Du bestämmer vägen framåt.

OM SKOGSPARTNER

Om Skogspartner

Skogspartner bildades 2008 och är ett privat, fristående och oberoende kompetensbolag med ett engagerat och skogskunnigt team som ger skoglig rådgivning. Vi anlitas av alla typer av skogsägare och verkar även som konsulter åt skogsbolag, skogsägarföreningar och skogsförvaltningsbolag där vi går in som strategiska rådgivare.

Vi visar möjligheterna. Du bestämmer vägen framåt.

Mission

Varje skog och skogsägare är unik. Vi hjälper våra kunder att lära känna sin skog och se dess värden. Vi är din strategiska Skogspartner som visar möjligheterna med din skog.

Vision

Mer än hälften av Sveriges landyta täcks av skog. Skogen är en viktig naturtillgång, och det är många aspekter och intressen som ska tas tillvara på. Vi vill att alla skogsägare skall ha tillgång till kunskapen om sin skogs potential och möjligheter. Vi vill att alla skogsägare ska kunna skapa sin egna vision och strategi för att nå ett hållbart och uthålligt skogsbruk. För sig själv och för Sverige.

Rulla till toppen