Hybridplan och skogsanalys till Bordsjö Skogar 

I nordöstra Småland ligger Bordsjö säteri, omgiven av ca 5000 hektar egen skog. Bordsjö Skogar AB är ett familjeägt jord-och skogsbruksföretag som bedriver ett hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk för framtida värden. Nu utför Skogspartner både hybridplan och skogsanalys på hela innehavet. 

– Det är ett stort jobb och ett samarbete vi är mycket stolta och glada över att bli utvalda till. Bordsjö Skogar har erkänt fina skogar och är väldigt professionella i sitt skogsbruk, säger Johan Johansson, vd på Skogspartner. 

I uppdraget ingår också att, med hjälp av en kundanpassad skogsanalys/avverkningsberäkning, ta fram ett lämpligt skogsskötselprogram som går i linje med ägaren och förvaltarens egna mål och goda erfarenheter av tidigare skogsbruk. Skogsskötselprogrammet ska naturligtvis kunna integreras i Bordsjö Skogars operativa skogsbruksplan och dagliga förvaltning. 

Som fristående skoglig rådgivare tillhandahåller Skogspartner produkter och tjänster för att berika skogsägarna och utveckla den skogliga förvaltningen i Sverige. Vi arbetar med framtidens planläggningskoncept där planläggning av skog möjliggörs med hjälp av färska objektiva laserdata och smarta analysverktyg. Våra tjänster Hybridplan och Skogsanalys riktar sig främst till ägare av större gårdar runt om i Sverige.  

Johan Johansson, VD Skogspartner

033-23 67 39

johan.johansson@skogspartner.se

Rulla till toppen