Hybridplan till Gåsevadholm och Koberg: ett kostnadseffektivt alternativ med hög tillförlitlighet

När Koberg Förvaltning AB ville ha sin skogsbruksplan på Gåsevadholm reviderad vände de sig till Skogspartner för att få hjälp. Skogspartner använde sig då av konceptet Hybridplan och kunde med hjälp av kvalitetskontroller och stickprover identifiera felaktiga bestånd och ändra samt verifiera data. Med verktyget Skogsanalysen tog Skogspartner sedan fram ett anpassat skötselprogram för att ge förvaltaren en bra grund att stå på för sin fortsatta förvaltning. 

 -Hybridplanen är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella metoder, vilket passar mig som förvaltar stora arealer. Med traditionella metoder hade jag fått anställa en person på heltid under ett år för att göra samma arbete, med hybridplan tog revideringen betydligt kortare tid, säger Tommy Johansson, förvaltare på Koberg Förvaltning sedan snart sex år tillbaka, och fortsätter:  

-Man får vara ödmjuk inför tekniken. Den mäter vissa skogliga variabler väldigt bra och har en hög tillförlitlighet, vilket gav mig ett incitament för att fortsätta jobba vidare på det här sättet. Den ger ett bra beslutsunderlag till en rimlig penning.  

Efter ett första lyckat samarbete valde Koberg Förvaltning AB att återigen anlita Skogspartner för att utföra samma uppdrag på Koberg, med hybridplan, kvalitetskontroll och ett program för skötsel av ungskogar som togs fram i samarbete med Tommy. Utöver hybridplan utfördes även certifieringsarbete på båda fastigheterna som omfattade naturvårdsarealer på cirka 500 ha, och skogar med anpassade skötselmetoder som kontinuitet och rekreation på ytterligare 500 ha.  

-Samarbetet med Skogspartner har fungerat alldeles utmärkt. Vi har haft en tight och bra dialog – jag är väldigt nöjd! 

Kontakta någon av våra experter för att lära dig mer:

Jonathan Andersson, Skoglig rådgivare

033- 23 67 41

jonathan.andersson@skogspartner.se

Johan Johansson, VD, Skoglig rådgivare

033-23 67 39

johan.johansson@skogspartner.se

Andreas Laisi, Skoglig rådgivare

Tel: 033-23 67 36
andreas.laisi@skogspartner.se

Rulla till toppen