Header_konsult
Konsult

Behöver du en rådgivare eller vill anordna en exkursion med erfaren ledare? Anlita oss till dina anpassade projekt.

skogskonsult, konsult

KONSULT

KONSULT

Vårt skogskunniga team är alltid öppna för att hitta innovativa lösningar som skapar affärsnytta för våra kunder. Vi anlitas ofta till anpassade projekt som till exempel rådgivare, föredragande eller extern part till advisory board eller styrelse, skoglig strategi, kvalitetskoncept och för utbildningspaket. Några exempel på våra senaste konsultuppdrag:

  • Skoglig exkursion, Skogsanalys och föreläsning om skoglig förvaltningsstrategi och hållbarhet för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
  • Integration av skogsbruks-, rekreations-, naturvårds- och tätortsnäraplan åt Örebro Kommun
  • Storskaligt konceptupplägg med Skogsanalys och affärsutredning till förvaltningskunder, Billerud Korsnäs
  • Koncept för inventering och sammanställning av vattendrag åt Borås Stad
  • Brandinventering i samband med försäkringsärende åt Sala Kommun
  • Avkastningsvärdering i samband med förhandling av blivande naturreservat, Hjortseryd Skogar
  • Föreläsning om skoglig inventering och planering, Skogsmästarskolan
  • Kvalitetssäkring och policy för framtagning av skogsbruksplaner, Billerud Korsnäs
  • Skogsbruksplan med hjälp av laserdata samt kalibrering av fältbesök och Skogsanalys, Sperlingsholm Slott

Tveka inte att kontakta oss med din förfrågan!

Rulla till toppen