App Skogspartner Skogsanalys

Nu lanserar vi vår egen app!

Skogspartnerappen är nästa generations digitala gallringsmall och verktyg för att beräkna volym och tillväxt på skogen. Förutom att appen gör mallar och beräkningar mer lättillgängliga, innehåller den även skötselprogram med åtgärdsförslag från gallring till slutavverkning. Detta med valmöjlighet på tre olika omloppstider

– Vi skapade först appen för internt bruk, men när vi märkte ett stort intresse hos både markägare och tjänstemän bestämde vi oss för att göra appen gratis och tillgänglig för alla, säger Tobias Barrstrand, vd på Skogspartner.

Skogspartnerappen är framtagen av Anders och Emil Braide med hjälp av profiler från skogsvetenskapen så som docent Per Magnus Ekö och innovationsgrupper med skogsägare och förvaltare. Efter ett flertal provomgångar med testpiloter släpps idag äntligen appen.

– Vi vill göra det enkelt för markägare att välja det alternativ som passar bäst för just dem och visa att det finns mer än ett sätt att sköta sin skog. Genom att göra vedertagen forskning mer lättillgänglig bidrar vi till utvecklingen av det aktiva skogsbruket. Därigenom stärks Sveriges tradition som ledande inom modernt skogsbruk.

Ladda ner appen idag och testa. Du hittar den på Appstore.

Rulla till toppen