Skogspartner jobb Dalsland skogsbruksplan

På uppdrag i Dalsland

I mars i år utförde vi på Skogspartner fältarbete för en skogsfastighet i Dalsland i Sverige, som Finn Holmgaard ägde. Via Jens Røge, som tidigare har jobbat på en större skogsfastighet i Västra Götaland, kom Finn i kontakt med oss då han inför försäljningen behövde komplettera fastighetens dokumentation med en skogsbruksplan.

Jag behövde en uppdaterad skogsbruksplan innan vi sålde vår skogsfastighet. Då blev jag rekommenderad att kontakta Skogspartner för detta, säger Finn.

En skogsbruksplan är ett bra komplement inför en försäljning då intressenter tar del av den för att skapa sig en uppfattning om din skog. Den innehåller information om vad din skog består av med ett antal åtgärdsförslag för en tid framåt. Nu är skogen i Dalsland såld och Finn är mycket nöjd med vårt arbete, vilket gläder oss.

Skogspartner löste uppgiften mycket tillfredsställande inom en mycket kort tidsgräns och jag kan absolut rekommendera dem till andra skogsägare.

Rulla till toppen