Skeinge Säteri valde Skogsanalysen

Det är fem minusgrader i Skeinge, strax söder om Osby i Hässleholms kommun. Frosten ligger prydligt på träd och gräsmatta som ett vackert julkort, och en flock hjortar som betar på ängen nedanför gården gör idyllen komplett.

Katarina Brunnström dukar upp frukost i matsalen och berättar om gårdens historia som startade redan 1640 med Gertrud Grip som lät uppföra gården.

-Hon måste ha varit en viljestark kvinna, det är en mäktig tanke att det är en ensam kvinna som byggt upp denna gård för så länge sedan, säger Katarina, nuvarande ägare av Skeinge Säteri.

Familjen Brunnström har ägt säteriet sedan 1927. Dag Brunnström tog över gården av sina föräldrar år 1999 i ett generationsskifte, och två år senare träffade han Katarina. De flyttade in i ett av gårdshusen och planerade att renovera och flytta in i huvudbyggnaden, men 2008 gick Dag hastigt bort. Plötsligt stod Katarina som ensam ägare av gården med barnen Pella och Vince.

-Det var ett självklart val för mig att fortsätta driva gården, men utan min svärfar
Åge och Mikael på Sydved hade jag aldrig tagit mig an utmaningen – och då hade mitt liv verkligen sett annorlunda ut idag. De har varit fantastiska och stöttat mig hela vägen. Mikael Östberg på Sydved har varit familjens skoglige rådgivare sedan 1997.

-Dags bortgång ställde allting på sin spets för Katarina – plötsligt stod hon där med 600 hektar produktiv skog och 10 hyreshus. Det fanns förstås olika vägar att välja, antingen att gå vidare och sälja, eller att fortsätta driva och sätta sig in i driften – och jag tycker att hon gjorde helt rätt val, säger Mikael.

Katarina har växt upp med en pappa som arbetat i skogen och själv varit avbytare på gårdar, men att förvalta en skog visste hon inte mycket om. För att få mer kunskap gick hon en intensivkurs i Skoglig introduktion på Gammelkroppa Skogsskola år 2009, och hon har sedan dess gått flera kurser, tagit körkort för röjsåg och motorsåg, och inte minst blivit aktiv i nätverket Spillkråkan.

-Det är en väldigt mansdominerad bransch, Spillkråkan är ett nätverk för kvinnliga skogsägare med 440 medlemmar i landet som ordnar föreläsningar, temadagar och konferenser. De har betytt oerhört mycket för mig, säger Katarina.

För att få en bättre bild av skogen och dess möjligheter rekommenderade Mikael henne att anlita Skogspartner för en Skogsanalys.

-Det fanns en viss oro och många frågor. Har man inte jobbat med skog innan kan det vara svårt att sätta sig in i avverkning och uttag i skogen. Skogsanalysen kunde visa Katarina hur skogsfastigheten ser ut om 30 år och ge henne en trygghet i olika beslut, säger Mikael. Skeinge Säteri karaktäriseras av stora granbestånd med inslag av bok och ek, och är dubbelcertifierat. Anders Braide på Skogspartner genomförde analysen.

-Skogen var fint skött och hade en bra balans, här handlade det om att hitta en framåtsyftande, utvecklande plan och låta skogen fortsätta vara bärkraftig. Vi pratade olika scenarier, visade hur skogen kunde vara en säkerhet och hur gården kan fortsätta utvecklas och öka i värde, förklarar Anders Braide.

Tillsammans med Tobias Barrstrand på Skogspartner höll Anders en workshop
för Mikael, Katarina och Åge där man diskuterade framtiden och gav råd om olika handlingsplaner.

-Det kändes bra att det kom någon helt utomstående och gav lite mallar, ”såhär ser det ut nu, såhär kan du göra.” Det kändes riktigt bra och jag fick en förstärkt känsla av vad som måste göras. Såhär tio år efter jag tog över känner jag mig trygg i den roll och kunskap jag har och kan fatta rätt beslut för mig.

Katarina har hela tiden varit tydlig med att hon vill förbereda för ett framtida generationsskifte, vilket Skogspartner tagit med i beräkning i analysen.

-Det handlar om att jobba i förväg och att titta på en långsiktig plan att driva skogen efter. Det går inte bara att spara skogen till barnen, då gör man nästa generation en otjänst. Vi ville visa ett aktivt sätt att driva skogen på som passar Katarina och kommande generation. Det har varit väldigt roligt att jobba tillsammans med Katarina som varit oerhört nyfiken och engagerad, säger Anders.

Katarina har projektlett och ansvarat för renoveringen av den stora huvudbyggnaden själv och familjen flyttade in 2011 efter ett och ett halvt års intensivt arbete.

-Jag hoppas av hela mitt hjärta att något av barnen ska vilja ta över en dag, de blir den femte generationen Brunnström på Skeinge säteri.

På bild: Katarina, tillsammans med Anders Braide och Mikael Östberg.

Rulla till toppen