Header_skogsanalys
Skogsanalys

Skogsanalysen visar möjligheter och ger dig som skogsägare trygghet i dina strategiska beslut.

SKOGSANALYS

VAD ÄR SKOGSANALYSEN?

Skogsanalysen är ett transparent verktyg som visar hur skogen ser ut idag och hur den kan se ut om 30 år, beroende på hur man sköter den. Tre olika skötselprogram med olika omloppstider simuleras och visualiseras som olika scenarier. Beräkningarna anpassas efter skogsägarens förutsättningar och individuell handlingsplan skräddarsys.

Med Skogsanalysen får du kunskap om skogliga begrepp, samband och nyckeltal. Den ger dig insikt om de långsiktiga möjligheterna på din skogsfastighet, och trygghet i att fatta rätt beslut för framtiden.

– Hur ser värdeutveckling och avkastning ut på fastigheten över tiden?

– Vilka bestånd ska du prioritera att avverka, i vilken ordning och omfattning?

– Hur kan du på bästa sätt förbereda ett generationsskifte eller förvärv?

Skötselprogrammet anpassas efter dina mål och förutsättningar tillsammans med en av våra erfarna och oberoende analytiker

Skogsanalysen bygger på insikt och kunskapsöverföring. Tillsammans med en av våra erfarna och oberoende analytiker hjälper vi dig att ta fram ett beslutsunderlag, och visar hur du sköter din skog på ett företagsmässigt sätt.

CITAT FRÅN NÅGRA AV VÅRA KUNDER

”Med hjälp av Skogsanalysen har vi nått samsyn om den långsiktiga skogsskötseln mellan ägare och förvaltare. Tack vare den har vi fått klarhet i hur vi ska utforma dagens skogsbruk operativt för att nå en hög och jämn avkastning till gagn för kommande generationer.”
Anders Josefsson, skoglig förvaltare, Hulta Egendom

”Skogsanalysen ger mig en helhetsbild av skogsinnehavet över tid. För att kunna ta rätt beslut idag är det nödvändigt att se de långsiktiga effekterna, både skogliga och marknadsmässiga. Skogsanalysen ger mig denna överblick så att jag på ett flexibelt sätt kan planera för avverkningar och återväxtprogram.”
Christer Andersson, ägare Melltorp, Skogsgård

Rulla till toppen