Header_skogsbruksplan
Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen lägger grunden för planeringen av skogsbruket. Vi tar fram uppdaterade skogsbruksplaner för alla typer av skogsägare.

skogsbruksplan skogspartner

SKOGSBRUKSPLAN

SKOGSBRUKSPLAN

Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg och ger dig som ägare en tydlig bild av hur skogen ser ut. Skogsbruksplanen består av en karta över din fastighet samt beskrivningar och sammanställningar över skogens tillstånd, och fungerar som ett verktyg för planering av skogsbruket. 

Skogspartner är en av Sveriges största leverantörer av skogsbruksplaner och stolta över att ha skapat oss ett namn genom våra högkvalitativa planer och vårt stora servicetänk.  Vi tar fram högkvalitativa skogsbruksplaner åt alla typer av skogsägare, och hjälper även till att hålla skogsbruksplanen uppdaterad genom årliga uppräkningar och uppdateringar. Vi levererar våra planer i fysiskt format, samt digitalt via app och webb.

ANPASSAD SKOGSBRUKSPLAN

Skogspartner levererar också specialanpassade skogsbruksplaner. Det gäller ofta mångbruksplaner eller tätortsanpassade skogsbruksplaner åt kommuner där krav ställs på att till exempel ta hänsyn till rekreation och friluftsliv.

Denna typ av anpassade planer brukar ofta karaktäriseras av att vi i samtliga bestånd gör en naturvärdesbedömning med naturvärdespoäng.

KVALITETSKONTROLL

Skogspartner har inom ramen för tjänsten Skogsanalysen tagit fram ett koncept för att kvalitetskontrollera skogsbruksplaner. Med hjälp av Skogsanalysen ses skogsbruksplanen över genom en kontrollkörning där skogliga variabler och nyckeltal ställs mot varandra. Samtidigt kontrolleras åtgärder och huggningsklasser mot gallringsmallar och skötselprogram, och skogsägaren får en genomgång med en av våra rådgivare.

CITAT FRÅN NÅGRA AV VÅRA KUNDER

”Utfallet vi fick av kvalitetskontrollen var häpnadsväckande! Vi hade en helt annan skog än vad vi trott och la om hela vår skogsstrategi. Bland annat hade vi mycket avverkningsmogen skog och köpte till en prioritetslista av Skogspartner på i vilken ordning vi ska avverka, som vi nu använder som grund får våra beslut.”

Johan Wachtmeister, ägare av Christineholms Gård

”Idag när allt annat är kvalitetskontrollerat har vi levererat planer utan någon kontroll på att dem är utförda efter de krav vi har. Nu får vi en bättre produkt som vi på ett enkelt sätt kan följa upp. Jag rekommenderar absolut Skogspartner till andra – deras arbete har varit mycket uppskattat och användbart.”

Kjell-Åke Hammar, köpdistriktschef Billerud Korsnäs.

Rulla till toppen