Skogspartner och Sydved utökar samarbetet kring framtidens skogsbruksplaner och analyser!

Skogspartner vill förse Sveriges skogsägare med tillförlitliga grunddata och analyser för att de ska nå sina uppsatta mål och trivas i sin skog. Därför är det glädjande att vi nu utvecklar samarbetet med Sydved som virkesköpande aktör ytterligare. 

Sydved har som ambition att utveckla verksamheten och erbjudandet till sina kunder i hela sin geografi. Även där har skogsbruksplanen en stor betydelse. 

– Inte minst när Skogspartner, som opartisk rådgivare, sett över fastighetens och skogens behov. Vi ser ett ökat behov av Sveriges skogsråvara och samarbetar bara med branschens bästa aktörer för att tillsammans göra det bästa i skogsägarnas skogar. Tillsammans med Skogspartner kommer vi fortsätta utveckla skogsbruket för att nå skogens fulla potential, säger Daniel Gustafsson, Områdeschef Väst Sydved. 

Skogspartner är mycket glada att utöka samarbetet med Sydved och kommer, förutom en opartisk skogsbruksplan, även kunna erbjuda markägarna snabba och kraftfulla skogsanalyser, säger Johan Johansson, Vd Skogspartner.

Rulla till toppen