Skogspartner Jönköpings Kommun

Skogspartner upprättar ny skogsbruksplan åt Jönköpings kommun

Vi är väldigt glada och stolta över att få presentera ett av våra större projekt hittills som vi under hösten kommer starta igång. För Jönköpings kommun har vi fått i uppdrag att arbeta fram en ny grön skogsbruksplan där vi beaktar såväl produktion som värden för naturvård, rekreation och tätortsnära friluftsliv.

Uppdraget omfattar ca 5300 ha skogsmark och flera av våra medarbetare kommer involveras i projektet under det närmsta året. Vi på Skogspartner har lång erfarenhet av att upprätta skogsbruksplaner i nära samarbete med olika kommuner och vi är otroligt glada över detta förtroende.

Rulla till toppen