Skogspartner App skogsbruksplan skogsanalys

Skogspartnerappen – för dig som skogsägare, yrkesverksam eller skoglig student

För snart ett halvår sedan lanserade vi vår alldeles egna app vars syfte var att skapa nästa generations digitala gallringsmall och verktyg för att beräkna bonitet, virkesförråd och tillväxt på skogen. Appen ger dig skötselprogram med åtgärdsförslag med allt från gallring till slutavverkning utifrån rekommenderade omloppstider. Sedan lanseringen har appen laddats ner av en bred målgrupp – allt från skogliga studenter till yrkesverksamma och mångåriga skogsägare. Har du hunnit ladda ner den ännu? Här nedan har vi listat lite tips kring hur du kan applicera användning av den oavsett var i skogen du befinner dig. Lycka till!

Skogsägare: Testa funktionerna i appen utifrån beståndens höjd och ålder i din egen skog. Jämför gärna mot en redan framtagen skogsbruksplan. Då kan du kvalitetssäkra planen och känna trygghet vid planerade åtgärder framöver.

Yrkesverksam: Våga testa att mixa det klassiska tillvägagångssättet för att analysera och planera skogsfastigheter med detta nya digitala sätt. Du håller dig modern i ditt arbetssätt vilket kan gynna dig framåt! Använd gärna appen som ett pedagogiskt verktyg för att visa på skogens skötselbehov.

Studerande: Addera appen till din studietaktik för att koppla lärorika fakta till praktiskt genomförande. Då får du chans att på ett lättsamt sätt testa ditt framtida yrke redan under studierna!

Rulla till toppen