Hans Karlander, Weckelsö Skogar

Weckelsö Skogar anlitar Skogspartner som strategisk rådgivare

Weckelsö Skogar

Utanför Karlstad i värmländska Borgvik ligger Weckelsö Gård. Hans Karlander och hans fru äger egendomen och den 1400 hektar stora marken runt om. Relationen till Skogspartner sträcker sig tillbaka till 2018, och idag är Skogspartner ansvariga för strategi och utveckling och har skapat ett styrelseupplägg tillsammans med Hans, förvaltaren och en senior rådgivare.

-Skogspartner representerar en ny generation som förstår digitalisering och strategiutveckling. De har en begåvad och långsiktig syn på ett modernt skogsbruk, säger Hans Karlander. Hans träffade Skogspartner för första gången 2018 genom en utbildning i PC Skog, därefter anlitade han Skogspartner för att revidera en skogsbruksplan och senare även en Skogsanalys.

-De tittade på fastigheten och identifierade problem på ett bra sätt, vi har haft många samtal och tät kontakt sedan dess, förklarar Hans. Weckelsö Gård är en traditionell skogsfastighet med dominerande barrskog, Hans jobbar tillsammans med Skogspartner för att få en högre aktivitetsnivå, göra ett omtag av landskapsbilden och gradvis förändra skogen och få en mer blandad skog med mer lövskog.

-Vi lever i en tid där man måste vara öppen för förändring och prova olika spår. Vi har ett starkt intresse av att experimentera med trädslag, plantor och metoder i och med att klimatet ändras och man måste ta höjd för vind, torka, nederbörd och olika sjukdomar. Skogspartner ansvarar för strategi och utveckling kring hur skogen ska skötas, olika utvecklingsprojekt och digitalisering. Styrelsegruppen med Tobias Barrstrand, vd på Skogspartner, Hans, en senior rådgivare och den lokala skogliga förvaltaren ses fyra gånger om året och har månadsvisa avstämningar kring projektet.

-Det är ett väldigt kul och ärofyllt uppdrag för oss på Skogspartner. Vanligtvis gör vi en Skogsanalys och hjälper till med att hitta en strategisk väg framåt, sedan tar skogsägaren eller förvaltaren över ledningen – nu följer vi hela tiden upp och den blir levande på ett helt annat sätt. Vi får in allt fler uppdrag i den här stilen, där vi håller ihop helheten och kan anpassa upplägget efter storlek på fastigheten, säger Tobias Barrstrand.

Rulla till toppen