Behandling av personuppgifter – GDPR

1. Som Leverantör av skogliga tjänster hanterar Skogspartner all data som mottages från kund med stor diskretion och uppgifterna hanteras som sekretessbelagda. Som verksamhet följer Leverantören alla gällande lagar. Detta gäller i den mån informationen ej redan är allmänt känd. Skogspartner är även bunden av sekretessåtagandet efter det att samarbetet har upphört. Det är kundens ansvar, såsom personuppgiftsansvarig, att säkerställa att det finns laga stöd för behandling av förekommande personuppgifter.

2. Skogspartner hanterar personuppgifter för att kunna fullfölja uppdraget enligt kundens begäran. Skogspartner får inte lagra, sprida eller behandla uppgifterna för något annat ändamål än det som samarbetet avser. Endast nödvändiga personuppgifter behandlas och dessa är följande:

– För- och efternamn
– Personnr
– Adress
– Telefonnummer
– Mailadress
– Fastighetsbeteckningar
– Digital skogsbruksplan oftast i Pc-skog format
– Löpande korrespondens, analyser och rapporter

Uppgifterna sparas på Skogspartners egna serverar som skyddas via brandväggar mot intrång. Servern tillhandahålls av en tredjeparts leverantör som aktivt arbetar med IT-säkerhet, följer dataskyddsförordningen, samt har sina tjänster baserade i Sverige. Skogsbruksplanen kan även komma lagras hos Pc-skog i Skogsparterns egna planhotell på dennes servrar.

3. Vid önskemål kan Kunden be att få se vilka personuppgifter som sparats, be om justering av personuppgifter samt få dem raderade om så önskas. Om Kunden har frågor gällande hanteringen av data som sparas välkommans denne att kontakta Skogspartner.

4. Kunden godkänner i och med ingånget samarbete Skogspartners hantering av kundens personuppgifter enligt ovan utförliga beskrivning.

Rulla till toppen