Referenser

Alla uppdrag och fastigheter är unika. Därför skiljer sig även slutprodukten från gång till gång. Här har vi samlat referenser från några av de projekt vi genomfört, så du själv kan upptäcka bredden, resultaten och partnerskapet vi eftersträvar.

Barksätter Egendom

För Barksätter Egendom, som ägs av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, fick Skogspartner i uppdrag att utföra en Skogsanalys för att sätta en långsiktig strategi för skogsförvaltningen.

Läs mer

Weckelsö Skogar

Värmländska Weckelsö Skogar innefattar 1400 hektar. Idag är Skogspartner ansvariga för strategi och utveckling kring den långsiktiga förvaltningen.

Läs mer

Hjortseryd Skogar

Skogspartner stöttar med värdering, analys och potential inför fastighetsaffär.

Läs mer

Hulta Egendom

Kvalitetskontroll av skogsbruksplanen och Skogsanalys för Hulta egendom i Västra Götaland.

Läs mer