Ett nytt sätt att se på din skog

Vi vill göra det enkelt att få ut maximalt av din skog här och nu, men också över tid. Det gör vi genom att alltid utgå från de mål och förutsättningar just ni har.

Skogspartner erbjuder tjänster inom skogsbruksplan, skogsförvaltning, skogsanalys, skoglig rådgivning, skogsstrategi och mycket mer.

Skoglig rådgivning och förvaltningsstöd

Målet med vår skogsrådgivning är att stötta dig som skogsägare i din förvaltning. Oavsett om det rör sig om enstaka timmar, årsavtal med fast budget, åtgärdslistor eller uppföljning. 

När du samarbetar med oss får du tillgång till en mångsidig och skräddarsydd rådgivningstjänst med målet att maximera din skogsproduktion och samtidigt främja långsiktig hållbarhet. 

Läs mer

Skogsanalys

Skogspartners skogsanalys ger dig som markägare eller skogsförvaltare strategier för att nå dina mål. Analysen bygger på skogliga data, beräkningsmodeller och dina personliga målsättningar med skogen. 

Genom digital visualisering och individanpassade planer ger analysen insikter om skogsfastighetens värdeutveckling, avkastning, och skötselåtgärder. Rådgivning ingår för att skapa beslutsunderlag och optimera skötselprogrammet. 

Läs mer

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för alla skogsägare. Skogspartner har mångårig erfarenhet av att leverera skogsbruksplaner åt såväl privata skogsägare och skogsförvaltare som kommuner. Med en specialanpassad skogsbruksplan tar vi hänsyn till exempelvis naturvärden, rekreativa områden, olika zoner och andra önskemål. 

Läs mer