Ja tack, kontakta mig!

* avser obligatoriskt fält
Jag är intresserad av ...
Uppge nedan hur du föredrar att bli kontaktad.
Genom att kontakta oss tillåter du att Skogspartner sparar dina kontaktuppgifter. Skogspartner sparar dina kontaktuppgifter för att kunna ge information och kontakta dig i skogsfrågor. Du kan när som helst välja att ta bort dina kontaktuppgifter från Skogspartners register genom att välja "avprenumerera" eller "opt-out".

Skogspartner använder Mailchimp som marknadsföringsplattform. Klicka här för att läsa mer om Mailchimps persondatahantering.

Skogsbruksplan

–Det viktigaste verktyget för ditt skogsägande

En skogsbruksplan fungerar som ett verktyg i din planering av skogsbruket och är därför ett värdefullt redskap för alla som äger och förvaltar skog.

Den färdiga skogsbruksplanen består av karta och inventering över hela fastigheten och innehavet med indelning och förklaring av skogens olika bestånd. I planen beskrivs och sammanställs skogen både på bestånds- och fastighetsnivå.

Vi tar fram skogsbruksplaner åt alla typer av skogsägare och hjälper även till att hålla skogsbruksplanen uppdaterad genom årliga uppräkningar och uppdateringar. Våra planer levereras i fysiskt format samt digitalt via app och webb.

Plantyper

Image relating to text

Alla analyser kvalitetskontrolleras

Inom ramen för tjänsten skogsanalys har Skogspartner tagit fram ett koncept för att kvalitetskontrollera skogsbruksplaner. Med hjälp av skogsanalysen ses skogsbruksplanen över genom en kontrollkörning där skogliga variabler och nyckeltal ställs mot varandra. Samtidigt kontrolleras åtgärder och huggningsklasser mot gallringsmallar och skötselprogram. I leveransen till skogsägaren ingår en genomgång med en av våra rådgivare.

Image relating to text

Är du i behov av en Skogsbruksplan?

Behöver du ta fram en helt ny skogsbruksplan eller kanske uppdatera en befintlig?

Skogspartner är en av Sveriges största leverantörer av skogsbruksplaner och vi är stolta över att ha skapat oss ett namn genom våra högkvalitativa planer och vårt servicetänk.

Låter det intressant?

Vill du veta mer om våra tjänster inom förvaltningsstöd och hur vi kan skräddarsy en strategi för dina behov?

Kontakta oss